เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

วันพุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี    เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่เขียน  ศรีสุข มารดา นายปรีชา ศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย ณ วัด  ป่าสวย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

46289

46290

45614