เจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.ปัตตานีเข้าร่วมประชุมสัมมนา

เจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.ปัตตานีเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “จิตสาธารณะเพื่อสร้างความสำเร็จขององค์กร”  และร่วมงานเกษียณข้าราชการสำนักงาน สกสค. วันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๕๙
ณ โรงแรม เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

IMG_5565

IMG_5692

IMG_5694

IMG_5695