เปิดป้ายที่ทำการ

วันเสาร์ ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี เปิดที่ทำการ ดังนี้
๑. ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี
๒. ศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้
๓. สมาพันธ์ครูจังหวัดปัตตานี
โดยมี นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธาน และร่วมด้วย นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์    ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีจังหวัดปัตตานี, นายดาลัน นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี, นายชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี, นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปน.๓, และนายอำเภอ ๑๒ อำเภอ ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

IMG_2894

IMG_2826

IMG_2812

IMG_2759

IMG_2727