เยี่ยมอาการป่วย ผอ.นพพร มากคงแก้ว

วันศุกร์  ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๕๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานีและประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมอาการป่วย ท่าน ผอ.นพพร มากคงแก้ว       ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

S__14958753

S__14958754