เยี่ยมเยียนสมาชิก ช.พ.ค. ราย นายวิโร เผ่าพิมล

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เยี่ยมเยียนสมาชิก ช.พ.ค. ราย นายวิโร เผ่าพิมล สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 419721  ณ ตึกชูเกียรติ โรงพยาบาลปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

61136210_2279623285687718_3858259174576095232_n

61030888_460598234758366_6174315822178107392_n