เยี่ยมเยียนและให้ขวัญกำลังใจผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี

วันเสาร์ ที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี  พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่  เยี่ยมเยียนและให้ขวัญกำลังใจคนป่วยติดเตียง  ผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี  ราย        นายชิตพล  พรหมจันทร์ และนายถาวร  จงดี สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 000535 ณ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

57456815_600513653765238_251867714144960512_n

58679353_2159267564157208_8146636440260837376_n

58381798_631115627404831_5968970278955384832_n

58378866_284790095791203_7530487930989576192_n