โครงการจิตอาสารวมใจปรับปรุงภูมิทัศน์สานักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28

วันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสารวมใจปรับปรุงภูมิทัศน์สานักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีเครือข่ายองค์กรครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม จำนวน 105 ราย มีการจัดกิจกรรม ดังนี้
– เตรียมสถานที่จัดพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ
– พบปะกินน้ำชายามเช้า
– พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
– ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ของสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ด้วยการตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ ต้นไม้ ทำความสะอาด เก็บขยะ เป็นต้น
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

IMG_8332

 

IMG_8522

IMG_8378

IMG_8522
IMG_8473

 

IMG_8504

IMG_8510