ให้บริการสถานที่กับโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์

วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ให้บริการสถานที่กับโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ เพื่อนัดตรวจหลังการผ่าตัดตาของครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10 ราย ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

507053

507048

507050

507056