ผู้อำนวยการ สกสค.ปัตตานี ร่วมประชุมสัมมนาศึกษาธิการจังหวัดและผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ.

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการ สกสค.ปัตตานี ร่วมประชุมสัมมนาศึกษาธิการจังหวัดและผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ.
ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

S__9175055
S__9175146

S__9175054