ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค ปัตตานี เป็นประธานงานเผาศพ

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค ปัตตานี เป็นประธานงานเผาศพ
สมาชิก ช.พ.ค. รายนายสุรินทร์ ชุมคง  บิดาของนายชุมชนม์ คงชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองช้าง
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ วัดประจันตาคม อำเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี


2691138

2691140

2691141

2691177