มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันนี้ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
วางหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.  ราย นายเพิ่ม สุขสวัสดิ์ สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ ๐๕๘๐๓๑ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ณ วัดอรัญวาสิการาม ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

S__1499173

S__1499174

S__1499175