ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดปัตตานีเข้าร่วมประชุม

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดปัตตานี
ครั้งที่ ๐๑/๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
S__39010310

S__39010311