วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
ร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562
ร่วมกับโรงพยาบาลครู (สกสค) โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมเพื่อรับการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 จำนวน 453 ราย
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี


S__7323784

S__7323786

S__7323787

S__7323788
S__7323790