ผอ. สกสค.ปัตตานีให้สัมภาษณ์ สถานีโทรทัศน์ช่อง ๗ ช่อง ONE

วันน้ีเวลา ๐๙.๓๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานีได้ให้สัมภาษณ์
สถานีโทรทัศน์ช่อง ๗  ช่อง ONE เรื่องสถานการณ์ใต้กับข้อเสนอในการแก้ปัญหา ณ สำนักงานสกสค.จังหวัดปัตตานี

S__6357103

S__6357101