รับการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี

รับการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ( ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘) โดยมี
นายสุบรรณ ไชยศิริโชติ อดีตรองเลขาธิการ กคศ.เป็นประธาน นาย ประสบ ทองอินทร์
และนางสาวมุกดา นามโยธา เป็นกรรมการและเลขานุการตามลำดับ โดยการประเมินผ่านไปด้วยความเรียบร้อยIMG_4134
IMG_4141

S__4169773

IMG_4158

IMG_4176