ประชุมคณะกรรมการสกสค.จ.ปัตตานี ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙

 

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสกสค.จ.ปัตตานี ประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๙
เพื่อพิจาณาจําหน่ายสมาชิกที่ค้างเกิน ๓ เดือนและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินงานของสกสค.ปัตตานี เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี

IMG_4287

IMG_4291

IMG_4302