มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

 

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี
มอบเงินค่าจัดการศพจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ นางสาวอลิสา  เจะแว
ทายาทของ สมาชิก ช.พ.ค.ราย นางมีเนาะ สะแลแม เลขประจำตัว ๖๙๖๐๓๙
ถึงแก่กรรมในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ด้วยโรคมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย
ณ สำนักงานสกสค. จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ๒๕๕๙

 

IMG_4282

IMG_4283