ผู้อำนวยการ สกสค.ปัตตานี เข้าร่วมประชุมสัมมนา การพัฒนาแนวทางการพิจารณาการดําเนินการทางวินัย อุทรณ์ และร้องทุกข์ในกศจ.

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
เข้าร่วม ประชุมสัมมนาการพัฒนาแนวทางการพิจารณาการดําเนินการทางวินัย
อุทรณ์ และร้องทุกข์ในกศจ. โดยมี ท่านพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ กคศ.
เป็นประธานกล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ
ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด กรุงเทพฯ ในวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2559

 

S__5161010

S__5161247