ผู้อำนวยการสกสค. จังหวัดปัตตานีเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

วันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการ สกสค.ปัตตานี
ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
จังหวัดปัตตานี โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการเป็นประธาน
ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีเขต ๑


S__5226518

S__5226519

S__5226516