ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ไดัเข้าประชุมกศจ.ปัตตานี

นายบุญสม. ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี
ไดัเข้าประชุมกศจ.ปัตตานีโดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธาน
ณ สพป.ปน ๑ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น.

 

S__5415159

 

 

S__5415160 S__5415161 S__5415163