ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ได้ไปเป็นประธานเปิดกิจกรรม ‘ปั่นเพื่อแม่’ ครั้งที่ ๒

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ได้ไปเป็นประธานเปิดกิจกรรม
‘ปั่นเพื่อแม่’ ครั้งที่ ๒ ของโรงเรียนบ้านรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมี นางนันทา แววสง่า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรูสะมิแล กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้ปกครอง คุณครู และ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น.- ๐๘.๐๐ น.

S__5414941

S__5414940

S__5414937 S__5414938

S__5414939