ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.ปัตตานี การประชุม อกศจ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ได้มีการประชุม อกศจ. เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
โดยมีนายบุญสม  ทองศรีพราย  เป็นประธาณ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

S__3096632

S__3096633

S__3096634 S__3096635