ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ได้เข้าร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ.

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ได้เข้าร่วมประชุม
อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ที่สํานักงาน ก.ค.ศ.มีมติดังนี้
อนุมัติให้นางสาววณิชชา ดือราแม  บรรจุเป็นครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านสาคร สพป.นราธิวาส เขต 1 กรณีบิดาถูกยิงเสียชีวิต
และบรรจุนางสางอังคณา ทองประสิทธิ์ ตําแหน่ง 38ค (2) ที่ สพป.นราธิวาส เขต 3
กรณีเป็นบุตรที่มารดาถูกเสียชีวิต พ.ศ.2552 นางวารุณี นะวะกะ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
ณ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

S__9715752

S__9715753

S__9715754