วางพวงหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จ.ปัตตานี
พร้อมด้วยคณะกรรมการวางพวงหรีดเคารพศพ สมาชิก ช.พ.ส.สืบแทน ราย นางสมพร ทองช่วย
เสียชีวิตด้วยโรคสมองฝ่อวัยชรา ณ วัดมุจลินทราวาส อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

S__5570853

S__5570854