มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี
มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  และ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก่ นางนิภา ประพฤติสุจริต ทายาทของ
สมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส.  ราย นายมะยูโซ๊ะ ประพฤติสุจริต เลขประจำตัว ช.พ.ค. ๔๔๙๕๐๖ เลขประจำตัว ช.พ.ส. ๑๘๘๗๐๙
ถึงแก่กรรมด้วยสาเหตุ ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

15785077_886959078104987_478575053_o

15776156_886959094771652_286558331_o

15776530_886959041438324_1980042332_o

15776313_886415864825975_790768800_o