มอบเงินค่าจัดการศพทายาทสมากชิก ช.พ.ค.

วันนี้ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒ ๕๖๐ นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ทายาทของสมาชิก ช.พ.ค. ราย
นางศิริ รัตนบุรี  เลขประจำตัว  ๑๐๔๑๖๗
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี  อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

 

S__15114253