ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดปัตตานี บรรยายพิเศษ “สวัสดิการและสวัสดิภาพและบุคลากรทางการศึกษา”

วันนี้ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น.นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จ.ปัตตานี
ได้มาชี้แจงให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2
ทุกท่าน ได้รับทราบการดำเนินงานของสำนักงานสกสค.จ.ปัตตานี
การรณรงค์เชิญชวนสมัครสมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส. สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อ สกสค. ทั้งในวันนี้และอนาคต
ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี

IMG_4433

IMG_4436

IMG_4438

S__5931071

S__5931074