ประชุมคณะกรรมการ สกสค.ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๐๕/๒๕๖๐)

วันนี้ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. ปัตตานี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดปัตตานี ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
เพื่อพิจารณาการจัดชั้นลูกหนี้ ชพ.ค. และ การวางแผนติดตามหนี้เงินกู้ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ร่วมกับธนาคารออมสิน
ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี

18720836_1509364642468036_1145684953_o

18721270_1509363909134776_1546241441_o

18742234_1509364019134765_1447254208_o

 

18721200_1509363975801436_997159180_o