ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานีร่วมพบปะพูดคุย

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ร่วมพบปะและพูดคุยให้กำลังใจ
แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในงานประชุมใหญ่ประจำปี ๒๕๖๐ สมาชิกศูนย์ดูแลครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดยะลา โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมเพชรชมพู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา
เมื่อวันที่  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

IMG_9913

IMG_9927

IMG_9933